foto ⟺ photo

Hieronder een impressie van mijn werk.

Below an impression of my work.

Terrein Zamenhof, Amsterdam-Noord, WC.

Zamenhof terrain, North of Amsterdam, Toilet.

W.H. Vliegenbos, Amsterdam-Noord, Man in Water.

W.H. Vliegenwood, North of Amsterdam, Man in Water.

Lege cafés in Covid-tijd. Barvrouw Jopie in Café De Zon, Amsterdam-Centrum.

Empty pubs during Covid. Bartender Jopie in Café De Zon, Centre of Amsterdam.

Lege cafés in Covid-tijd. Barman Rein in Café De Oranjerie, Amsterdam-Centrum.

Empty pubs during Covid. Bartender Rein in Café De Oranjerie, Centre of Amsterdam.

Demonstratie op de Dam in Amsterdam tegen de oorlog in Oekraïne.

Demonstration on the Dam in Amsterdam against the war in Ukraine.

Demonstratie op de Dam in Amsterdam tegen de oorlog in Oekraïne.

Demonstration on the Dam in Amsterdam against the war in Ukraine.

Demonstratie op de Dam in Amsterdam tegen de oorlog in Oekraïne.

Demonstration on the Dam in Amsterdam against the war in Ukraine.

Terrein Zamenhof, Amsterdam-Noord, Budgetcam-man Rokend.

Zamenhof terrain, North of Amsterdam, Budgetcam Man Smoking.

Kapper Jitse – onder het daklicht – in zijn kapperszaak annex galerie KunstHaar, Amsterdam-Centrum.

Hairdresser Jitse – under the skylight – in his barbershop annex galerie KunstHaar (ArtHair), Centre of Amsterdam.

Uitzicht op het voormalig SHB-gebouw op het Java-eiland, Oostelijk Havengebied, en op het centrum van Amsterdam (w.o. Centraal Station, A’DAM Toren).

View of the former SHB-building on the Java-island, eastern port area, and of the centre of Amsterdam (incl. Central Station and A’DAM Tower).

Mannen in Zwart, Hippolytushoef, voormalig eiland Wieringen, Kop van Noord-Holland.

Men in Black, former island of Wieringen, head of North Holland.

Twee Vrouwen Met Kappen, Hippolytushoef, voormalig eiland Wieringen, Kop van Noord-Holland.

Two Women With Hoods On, former island of Wieringen, head of North Holland.

Fotograaf, terrein Zamenhof, Amsterdam-Noord.

Photographer, Zamenhof terrain, North of Amsterdam.

Pratende Mannen, Hippolytushoef, voormalig eiland Wieringen, Kop van Noord-Holland.

Men Talking, Hippolytushoef, former island of Wieringen, head of North Holland.

Mijn Atelier, terrein Zamenhof, Amsterdam-Noord. Paardenkoppen zijn gemaakt door Norris Francisca, werkzaam bij Atelier Bijzonder Amsterdams Noord.

My Studio, Zamenhof terrain, North of Amsterdam. The horse heads are made by Norris Francisca, working at Atelier Bijzonder Amsterdams Noord.