OVER MIJ ⟺ ABOUT ME

Beeldmaker

In Amsterdam heb ik een vakopleiding gevolgd bij Open Studio, video en digitale media. Ik werk vanuit een atelier in Amsterdam-Noord. Eveneens woon en werk ik op Wieringen.

Vaak krijg ik van omstanders te horen: wat ben je nu aan het fotograferen of filmen?! En ze kijken vertwijfeld om zich heen.Wat mij intrigeert, is dat het ‘gewone’ beeld, of het beeld waaraan we zijn gewend – dat meestal geen extra aandacht trekt – vaak prachtig is. Door dat tafereel te kaderen, door het moment te kiezen, kan een buitengewone schoonheid ontstaan, in de lijnen, het licht, de emotie of het gebrek daaraan. Soms komt het onderwerp los van de realiteit. En dan bezie je hoe het is, of hoe het ook is, of hoe het eigenlijk niet is. Mijn directe omgeving gebruik ik voor wat ik wil maken. Ik hoef niet per se ver te reizen.

Imagemaker

In Amsterdam I followed a professional training at Open Studio, video and digital media. I work from a studio in Amsterdam-Noord. I also live and work at Wieringen.

I often hear from bystanders: what are you photographing/filming now?! And they look around in despair. What intrigues me is that the ‘ordinary’ image, or the image we are used to – which usually does not attract extra attention – is often beautiful. By framing that scene, by choosing the moment, an extraordinary beauty can arise, in the lines, the light, the emotion or the lack of it. Sometimes the subject comes apart from reality. And then you look at how it is, or how it also is, or how it actually isn’t. I use my immediate environment for what I want to make. I don’t necessarily have to travel far.