OVER MIJ ⟺ ABOUT ME

Kunst-film & -fotografie

In Amsterdam heb ik een vakopleiding gevolgd bij Open Studio, video en digitale media. Ik woon in Amsterdam en werk vanuit een atelier in Amsterdam-Noord. Eveneens woon en werk ik op (het voormalig eiland) Wieringen in de Kop van Noord-Holland.

Regelmatig krijg ik van omstanders te horen: wat ben je nu aan het fotograferen of filmen? En men kijkt vertwijfeld om zich heen.Wat mij intrigeert, is de verschijningsvorm van het ‘gewone’ beeld, of het beeld waaraan we zijn gewend – dat meestal geen extra aandacht trekt. Door dat tafereel te kaderen, door het moment te kiezen, kan een buitengewone schoonheid ontstaan, in de lijnen, het licht, de emotie of het gebrek daaraan. Soms komt het onderwerp los van de realiteit. En dan bezie je hoe het is, of hoe het ook is, of hoe het eigenlijk niet is. Mijn directe omgeving gebruik ik voor wat ik wil maken.

Art-video & -photography

In Amsterdam I followed a professional training at Open Studio, video and digital media. I live in Amsterdam and work from a studio in Amsterdam-Noord. Also I live and work on (the former island of) Wieringen, in the head of North Holland.

I often hear from bystanders: what are you photographing or filming now? And they look around in despair. What intrigues me, is the appearance of the ‘ordinary’ image, or the image we are used to – which usually does not attract extra attention. By framing that scene, by choosing the moment, an extraordinary beauty can arise, in the lines, the light, the emotion or the lack of it. Sometimes the subject comes apart from reality. And then you look at how it is, or how it also is, or how it actually is not. I use my immediate environment for what I want to make.