werk ⟺ work

Hieronder een impressie van het werk dat ik heb gemaakt sinds mijn start in het atelier in mei 2019.

Below an impression of the work that I have made since my start in the studio in May 2019.

still: H.E.L.P.

H.E.L.P.

Conceptuele korte film. H.E.L.P. gaat in op het spanningsveld tussen de gewoonte om gedachteloos in te stappen of het toch niet te doen. En bewust een andere weg te kiezen. Keuzes die zich vaak in het leven van de mens voordoen, maar die zich niet altijd even duidelijk manifesteren. Vertoond op groepsexpositie Interspace, Blauwdruck de Galerie, Zwolle. 15 september 2019 – 4 januari 2020.

Conceptual short film. H.E.L.P. discusses the tension between the habit of stepping thoughtlessly into it or not doing it. And consciously chosing another way. Choices that often occur in human life, but that do not always manifest themselves clearly. Screened at the group exhibition Interspace, Blauwdruck de Galerie, Zwolle. September 15, 2019 – January 4, 2020.

still: Retour ou Aller à Mommen

RETOUR OU ALLER À MOMMEN

Korte film over Bizoux Declerq, Belgisch ets-kunstenaar, werkend in haar atelier in de Ateliers Mommen te Brussel. Volgens Bizoux is de ets-kunst een keuken waarin alles mogelijk is, er zijn geen beperkingen. December 2019.

Short film about Bizoux Declerq, a Belgian etching artist, working in her studio in the Ateliers Mommen in Brussels. According to Bizoux, etching art is a kitchen in which everything is possible, there are no limits. December 2019.

Court métrage sur Bizoux Declerq, graveuse Belge, travaillant dans son atelier aux Ateliers Mommen à Bruxelles. Selon Bizoux, l’art de la gravure est une cuisine dans laquelle tout est possible, il n’y a pas de limites. Décembre 2019.

still: WAT

WAT

Korte one shot-film. Maart 2020.

Short one shot-film. March 2020.