werk ⟺ work

Hieronder een impressie van mijn werk.

Below an impression of the work that I have made.

still: H.E.L.P.

H.E.L.P.

Conceptuele korte film. H.E.L.P. gaat in op het spanningsveld tussen de gewoonte om gedachteloos in te stappen of het toch niet te doen. En bewust een andere weg te kiezen. Keuzes die zich vaak in het leven van de mens voordoen, maar die zich niet altijd even duidelijk manifesteren. Vertoond op groepsexpositie Interspace, Blauwdruck de Galerie, Zwolle.

Conceptual short film. H.E.L.P. discusses the tension between the habit of stepping thoughtlessly into it or not doing it. And consciously chosing another way. Choices that often occur in human life, but that do not always manifest themselves clearly. Screened at the group exhibition Interspace, Blauwdruck de Galerie, Zwolle. 

still: Retour ou Aller à Mommen

RETOUR OU ALLER À MOMMEN

Korte film over Bizoux Declerq, Belgisch ets-kunstenaar, werkend in haar atelier in de Ateliers Mommen te Brussel. Volgens Bizoux is de ets-kunst een keuken waarin alles mogelijk is, er zijn geen beperkingen.

Short film about Bizoux Declerq, a Belgian etching artist, working in her studio in the Ateliers Mommen in Brussels. According to Bizoux, etching art is a kitchen in which everything is possible, there are no limits.

Court métrage sur Bizoux Declerq, graveuse Belge, travaillant dans son atelier aux Ateliers Mommen à Bruxelles. Selon Bizoux, l’art de la gravure est une cuisine dans laquelle tout est possible, il n’y a pas de limites. 

still: WAT

WAT

Korte one shot-film.

Short one shot-film.

still: Ferry Moving

FERRY MOVING

Korte film op IJ-veer van Amsterdam.

Short film on the ferry across the river IJ in Amsterdam.

Foto: Uitzicht vanuit een Amsterdamse keuken | Kitchen with a view of Amsterdam

A VIEW

Deze foto vanuit een keuken in Amsterdam werd gemaakt om te hangen in een keuken op Wieringen, Noord-Holland.

This photo with a view created in a kitchen in Amsterdam was taken to hang in a kitchen on Wieringen, North Holland.

Foto: De Wieringer Sanghers in de NK Kerk in Hippolytushoef op Wieringen | The Wieringer Sanghers choir in a church in Hippolytushoef in Wieringen

Ieder jaar houden de Wieringer Sanghers en de Wieringer Dangsers het Tulenfeest op Wieringen.

Every year the Wieringer Sanghers Choir and the Wieringer Dangsers dancers organize a so-called Tulenfeest on Wieringen.