film ⟺ video

Hieronder een impressie van mijn werk.

Below an impression of my work.

video-still: Ik Rem Alleen Voor Jezus

IK REM ALLEEN VOOR JEZUS

Art-film over een enclave in Amsterdam-Noord.

Art video about an enclave in the North of Amsterdam (Amsterdam-Noord).

video-still: Ferry Moving

FERRY MOVING

Korte film op IJ-veer van Amsterdam.

Short film on the ferry across the river IJ in Amsterdam.

video-still: H.E.L.P.

H.E.L.P.

Conceptuele korte film. H.E.L.P. gaat in op het spanningsveld tussen de gewoonte om gedachteloos in te stappen of het toch niet te doen. En bewust een andere weg te kiezen. Keuzes die zich vaak in het leven van de mens voordoen, maar die zich niet altijd even duidelijk manifesteren. Vertoond op groepsexpositie Interspace, Blauwdruck de Galerie, Zwolle.

Conceptual short film. H.E.L.P. discusses the tension between the habit of stepping thoughtlessly into it or not doing it. And consciously chosing another way. Choices that often occur in human life, but that do not always manifest themselves clearly. Screened at the group exhibition Interspace, Blauwdruck de Galerie, Zwolle. 

video-still: WAT

WAT

Korte one shot-film.

Short one shot-film.

video-still 2042 TR

2042 TR

Film over mensen op de boulevard.

Video about people on the boulevard.

In re-edit

video-still: Retour ou Aller à Mommen

RETOUR OU ALLER À MOMMEN

Korte film over Bizoux Declerq, Belgisch ets-kunstenaar, werkend in haar atelier in de Ateliers Mommen te Brussel. Volgens Bizoux is de ets-kunst een keuken waarin alles mogelijk is, er zijn geen beperkingen.

Short film about Bizoux Declerq, a Belgian etching artist, working in her studio in the Ateliers Mommen in Brussels. According to Bizoux, etching art is a kitchen in which everything is possible, there are no limits.

Court métrage sur Bizoux Declerq, graveuse Belge, travaillant dans son atelier aux Ateliers Mommen à Bruxelles. Selon Bizoux, l’art de la gravure est une cuisine dans laquelle tout est possible, il n’y a pas de limites. 

video-still Manneken

MANNEKEN

Terwijl ik op een zaterdagochtend door het centrum van Brussel slenterde met mijn filmcamera – vlak voordat ik Bizoux Declerq zou filmen in haar atelier – liep ik langs een menigte vrolijke en druk pratende mensen die allemaal hard in de weer waren om die ene perfecte foto te maken. Van wat eigenlijk?

While strolling on a Saturday morning through the center of Brussels with my film-camera – just before I was to film Bizoux Declerq in her studio – I walked past a crowd of happy and busy talking people who were all working hard to get that one perfect photo. Of what, exactly?

Quand je me promenais dans le centre de Bruxelles avec mon caméra vidéo un samedi matin – juste avant de filmer Bizoux Declerq dans son studio – je suis passée devant une foule de gens heureux et occupés à parler, qui travaillaient tous dur pour obtenir cette photo parfaite. De quoi, exactement?